0866-2804560

ధర్మకర్తలు

శివలెంక వీరయ్య గారు 1885 – 1935
శివలెంక వీరేశలింగం గారు 1935 – 1966
శివలెంక బసవయ్య శాస్త్రి గారు 1966 – 1981
శివలెంక చంద్రశేఖర శాస్త్రి 1981 – 2005
శివలెంక అమరవీరేశ్వర శాస్త్రి 2005 – 2015 (రిజైన్)

ప్రస్తుత బోర్డు

శివలెంక శివప్రసాద్ శరత్ చంద్ర కుమార్ చైర్మన్
శివలెంక గౌరీ శంకర్ సుధాకర్ వైస్. చైర్మన్

ట్రస్టీస్

శివలెంక రామలింగం
” వి.ఎస్.ఎం. శాస్త్రి
” సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
” రామ్ మోహన్ రావు
” నాగ చంద్రశేఖర్
” రామచంద్ర ప్రసాద్
” వీరేశలింగ ప్రసాద్
” శశిధర్ (మేనేజర్)

ఉత్సవ కమిటీ

శివలెంక బసవేశ్వర చక్రవర్తి
శివలెంక మల్లిఖార్జున
కొడుకుల సోమేశ్వర రావు
శివలెంక మల్లిఖార్జున ప్రసాద్
అడ్డాల లక్ష్మి నరసింహ శాస్త్రి
ఓగిరాల శశిధర్
తాడికొండ ఫణీంద్ర కుమార్
శివలెంక రవిశంకర్